Bài đăng

Tới Đà Lạt, Mình Đi Ăn Cơm.

Chiều lang thang tại Hoang.