Hiển thị các bài đăng có nhãn Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Hanoi Skytrain

tháng 11 21, 2021
Thanh xuân là chờ đợi một chuyến skytrain Hi bạn. Mình ngóng bạn từ hồi còn là sinh viên năm 2. Giờ mình cũng sắp u30 rồi. Cả một th...
Được tạo bởi Blogger.