Bài đăng

Hồ Tây, Chiều Đông Lạnh.

Phố Nhỏ - Quán Nhỏ Và Bình Yên Ở Đó.