Hà Nội _ Ngày Một - Tháng Một - Năm Hai Một

Hà Nội ngày đầu năm.
Hoa đào thì chưa thấy nhưng cỏ hồng đã dần úa.

Chúc mọi người một năm mới bình an. Nhận xét