Hanoi Skytrain

Thanh xuân là chờ đợi một chuyến skytrain


https://drive.google.com/uc?export=view&id=1CirJ0ed1lQlWQEYDBFA0ktBRPqKIMI7g

Hi bạn. Mình ngóng bạn từ hồi còn là sinh viên năm 2. Giờ mình cũng sắp u30 rồi. Cả một thanh xuân đợi chờ cuối cùng bạn cũng đã đến. 

Chuyến tàu điện trên cao chính thức lăn bánh dọc đường ray từ Hà Đông tới Cát Linh và ngược lại. 

Đi mòn mấy chuyến BTS, MRT nước bạn thì sau cùng cũng thoả nguyện được ngồi trên chuyến tàu, ngắm nhìn cảnh sắc, phố xá Hà thành qua ô cửa tàu điện.


https://drive.google.com/uc?export=view&id=1t4IUpXDIV9QGYoHpYCTUfp9ZK_XkGI0u
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1uhcywxjIhjlbuGpNvlThp4VyEJQi57TXhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1NxGPTX_llIDqQBYGLgB1teY13K74zEUEhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1_QGEDWc0yYLixBw0IZPUDaAZt1rDPoeYhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1KlUtT_bdln9Lom3OAB2GB8et_V6INW1ahttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1zgoiRc5nzQJ7FWl7KWJIIz7q-76uapBAhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1wrNo8llzlzn7sieH-NghnW7fuLgsNH7Mhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1yZcChfc2JZ4F-di8oTgBestdKQA6Cywmhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1VKzb-yueKUbHjatvOUd3HglA5H0G_abLhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1SOkoGZ7tr0BIqPpw2Znsk8NRyD9y5DjC
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1YUoGp-uGwtiyCCZa5et5nm3J6p7Oi48Whttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1LWXZIKWpbwwafu4zGU9l1swvF00j9KLhhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1zwIrs0oP8P-nq_H78HCAcgTmrZKcb4x1https://drive.google.com/uc?export=view&id=1UDB3TonmuhD0n7rMX3kWQEVm4HKnPdKXhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1-JjnWCi50A9h5QXSSOIqMispTnumPytOhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=12DeUKmpAprOzbmhP_ek7ynBggSWd8u09https://drive.google.com/uc?export=view&id=1i5u5GOm7N-H6_x0F2u6wyVICWlhbrSL-https://drive.google.com/uc?export=view&id=1snEBjTvx2Jh5_kr-D63V6Z3K-O1BWOEJhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1nFSAg1o2NeejfxWyG-pj9mdBvSzGr7Zx
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1N1nt6xlPTB2wN81e1jtCk5h9xZZcYIx3https://drive.google.com/uc?export=view&id=1nDpOXbpkMVxiNtZw58cCqduITNEar9MThttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1LCzXcnX46RghzvDGaqVRBsjxldsUvhCWhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1csP7eD_gDj-22e1jypTI1OfNJL6_7zgthttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1GphtWdj8N60wCQjren4DqTzYI5M1TDBJhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1ngKHf1bJdHExCn0_nFDKKIx7W-Uo7DxHhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1eeIIaaid_F3xQkRelP0W_eHYv1CT7GyZhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1vIyCTA1Kfp-B6EU-HdlNyuS3g3zWIpc-https://drive.google.com/uc?export=view&id=195MqOsfI1-8rfaizO158dLgfHliL7WK3
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1mr4lm2WGsg21FqlPuQjxDldHN7dN98fyhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1GtAoz96JZr00mNpEGlZa4nptz2mEYkn1https://drive.google.com/uc?export=view&id=1FflVoU1FOU5_4HcjSSdND3Qdr1lkBk0chttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1dj1IyO6uaCVCT0XHy3pcO1XsEYwyxBxI
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1e-ACs5k38gOCclwuavJwdZ5fC0kyRHLIhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1YpnmkQfLTFWKuSDFeYJMuWzQYpvuPXILhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1Ko5zrxsRvUjINc0ov89kb5dMdufhJePShttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1M-IorlpEPbXFNxRlco95fOnz9DyTYHMehttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1o8lXudHOx124VJVu2PCCaSN4JkuW9knhhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1Kz9UKTnwI5NCoJVv-dQexCfGXFSxrnQDhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1AIg1IwsY3ltvTASoV0byFjWq-IZEZXomhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1DhnE-zYS2bkpBiJRTNC6J4vOq2x6uOBAhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1-RI0D467wA7ePcwuKrF0eos53OPatGfrhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1zUl2i2bsVXFE1fRYvRJMScfmSSB1h2Sb
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1akqmJC22nSJPoHVLwSH6oLGqG07bLOwChttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1W6Y7ytEmU1m5ecZD194Dpq5egj-GP5Bahttps://drive.google.com/uc?export=view&id=19xw1qhOLZKpRfkCaAmkYwQI8R8R9bx-zhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1wMKuyT1IgIOgeUbw55k1DvA7E95O28fChttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1WVYNov3kosmdDqlHbirM8Y_zv7LMGAAOhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1QuU2DlBREMbSiRkI9siF4Lnei7eOci2rhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1rHH6xzm0z4TfSPsBZdnjQHHvc87u8ST3https://drive.google.com/uc?export=view&id=1-_bbZAbeYZbH1FlhDVOqnyHkFPotnnIxhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1PKW9M4mEJD5i3q2Z4HTHSc-9DZnPBMgUhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=15hE8wsbPElM9rCrsNzHNpnhUBJMFWX_o
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1MiFwhQTXenqs6YDsb3nvZVThOGD5w-Qxhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=16dL1oINleO_qvqCiyDdiJHm2D3Mp81WThttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1o6tSW6ycIb_E115dJJ6xaWqixqtBbQxdhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1I1xyNm1bnkgFI_hDBcWyuYGV9YftM1UL

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.