Mùa Thu Ở Lại

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1u0NcnKh1n_Xq0b_HfwsdOIYZmkKJ8Lpt
Sớm thức giấc, thấy Hà Nội của tôi lạnh thêm một chút. Từng chiếc lá thả rơi vô định trong khoảng không, từng cơn gió se mang theo chút hương hoa sữa. Dẫu thời gian có mang theo nhiều thứ, con người ai rồi cũng sẽ khác. Nhưng mùa thu Hà Nội thì vẫn lặng lẽ đến bên tôi.

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1GchjLhXW2luVwZPPLpPjziQADgM1fi9Fhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1n94ZrLskm0qi0Lb2lRwoytviElYz2QTdhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1k6ztQ7SExRaQuR0x77OnRLNkrawv-ce-https://drive.google.com/uc?export=view&id=1CYGElvL0utStCz11xYW95JeaccXKokv7https://drive.google.com/uc?export=view&id=1pNGyr-FQDzMyISVqp7W-9zsXp2LdoPkLhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1ZUjZYdUUh2GxH1ogIIItdYzKGP7rmLCthttps://drive.google.com/uc?export=view&id=14RBvOwFb2dBJ9WSl39BPj4mt_DytiZrHhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1BQPTnZxWU1TumX56b-6cOAxPNAKjRMkAhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1BTqCQMjIwS8viKSzfniqOzi3oXpfPmMQhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1J7N2X1t70-4oxkj4NuBUCLNmgnxR9Jvr
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1lTzJQm1CVzcCr76Y_Trw9Ww4Dm6kvtVphttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1DBiPhIbcxlxMG1U4Qrh2jGl1MRPRMVxjhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1wQfIolgvZcyy_5PXJXgImRyzrSpXEvoghttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1dhN0wRKYADIfIsC8UYXBSZFXPVcmTI7Zhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=14ix0TWT-EB871WnrO3MO6sUqNRaD1KnNhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1Kcvkxn4AnbydLN8MMEappDmvPukAQ1Shhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1mtMMOI10C2-JoD4ja5VIBaTAkm5oD6o4https://drive.google.com/uc?export=view&id=1iGnv370eHvZJC0NKjAIUW4TCrlw7O2xN

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ho3Tk6JSkkDzFxn4L1Arrc3E2zdl1aQVhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=12hOHiS-Mc8Uro347L8XMhnGmIfMsPmsthttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1BIjnHX--bx-afr28bfoNJlz41yv-MwGnhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1mGGLwdAbyCC-aY6q2xWgGCRMgpN_FssLhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1jOnUlorsSOxNveV_Lvp1u3Phyd5udNPk

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.