Đường Xanh Kim Mã


Muốn bình yên thì lên chùa cầu phúc. 
Muốn hạnh phúc thì đứng Kim Mã chờ anh.

- một trưa tháng 2 dạo qua Kim Mã cùng đứa em gái. Xin nhấn mạnh là em gái nhé, not bồ 🙈 - 


Nhận xét